Links

Parcelhusejernes Landsforening

Facebook side

Haslev Kommune Lokalplan nr. 16 For et område beliggende ved Ternesøvej i Terslev

Deklartion for udstykningsområdet Ternesøvænget i Haslev

Billdede over matrikel numre på vores grunde

Plejeplan for græsningsareal ved TERNESØEN Plejeplan nr. 55  Formentlig kun historisk interesse

Forhold  i øvrigt. Modtaget af embedsmand i kommune (Vejledende)

Central vej- og stiforhold. Oprindelse ukendt